Valori de bază promovate de Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza”:


 ·     Excelenţă academică.

·     Relaţii de colaborare.

·     Respect pentru opinii divergente.

·     Asumarea angajamentului faţă de comunitate.

·     Fiecare elev este important pentru noi şi merită şansa oportunităţilor academice.

·     Învăţăre personalizată, cooperantă şi reflexivă.

 

Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” urmăreste ca elevii:

 

·     Să contribuie pozitiv la bunăstarea comunităţii în care trăiesc.

·     Să fie responsabili pentru deciziile şi comportamentul lor.

·     Să rezolve conflictele într-o manieră pozitivă.

·     Să îi respecte pe ceilalţi.

·     Să-si exercite drepturile şi responsabilităţile într-o societate democratică.

 

Viziunea Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza”

 

Excelență prin tradiție

 

Misiunea  Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza”

 

Colegiul  nostru  este o instituţie de învăţământ care susţine şi probează calitatea prin promovarea valorilor, dezvoltarea armonioasă a competenţelor de bază, în acord cu nevoile tinerilor şi ale comunităţii, urmărind adaptarea socio-economică şi culturală a adolescenţilor, conştienţi de responsabilităţile  şi de importanţa implicării lor într-un sistem competitiv, schimbător, cu valente europene.

 

Colegiul se va transforma într-un real centru deschis de promovare a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi european prin:

 

-  furnizarea de programe educaţionale moderne;

- crearea mediilor de învăţare atractive, inovative, trans-curriculare, utilizând  calculatorul;

-  dezvoltarea unei viziuni de cooperare internaţională;

-  dezvoltarea capacităţii de a lucra constructiv în echipă.