Valori de bază promovate de Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza”:


· Excelenţă academică.

· Relaţii de colaborare.

· Respect pentru opinii divergente.

· Asumarea angajamentului faţă de comunitate.

· Fiecare elev este important pentru noi şi merită şansa oportunităţilor academice.

· Învăţăre personalizată, cooperantă şi reflexivă.

Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” urmăreste ca elevii:

· Să contribuie pozitiv la bunăstarea comunităţii în care trăiesc.

· Să fie responsabili pentru deciziile şi comportamentul lor.

· Să rezolve conflictele într-o manieră pozitivă.

· Să îi respecte pe ceilalţi.

· Să-si exercite drepturile şi responsabilităţile într-o societate democratică.

Viziunea Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza”

Excelență prin tradiție

Misiunea Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza”

Colegiul nostru este o instituţie de învăţământ care susţine şi probează calitatea prin promovarea valorilor, dezvoltarea armonioasă a competenţelor de bază, în acord cu nevoile tinerilor şi ale comunităţii, urmărind adaptarea socio-economică şi culturală a adolescenţilor, conştienţi de responsabilităţile şi de importanţa implicării lor într-un sistem competitiv, schimbător, cu valente europene.

Colegiul se va transforma într-un real centru deschis de promovare a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi european prin:

- furnizarea de programe educaţionale moderne;

- crearea mediilor de învăţare atractive, inovative, trans-curriculare, utilizând calculatorul;

- dezvoltarea unei viziuni de cooperare internaţională;

- dezvoltarea capacităţii de a lucra constructiv în echipă.