I S T O R I C

După numai doi ani de la înființarea orașului Alexandria, în 1836, se înființează prima școală. Primul învățător a fost preotul Tudorache, ajutat de logofătul Paraschiva. Cu timpul, în oraş au mai apărut şi alte şcoli, dar „Şcoala lui Tudorache” a stat la baza gimnaziului şi apoi a liceului care vor purta numele ctitorului Alexandriei.

Din perioada de început a şcolii amintim numele lui Hrista Zlatie Mihail, bulgar de origine, făcuse studii strălucite la Atena şi conduce cu profesionalism şcoala din Alexandria între 1855-1876, aceasta având cam 6 clase, deci era aproape gimnaziu. Dar gimnaziu, cu adevărat, devine în 1873, cu denumirea „Gimnaziul Clasic Alexandru Ghica”.

O perioadă importantă în istoria gimnaziului a constituit-o cea în care a funcţionat ca director şi profesor prozatorul Calistrat Hogaş. Acesta a condus şcoala între anii 1886 şi 1891. Scriitorul s-a preocupat de aducerea unor profesori bine pregătiţi şi, prin exigenţa manifestată, a sporit prestigiul gimnaziului făcându-l foarte solicitat în judeţ.

Dar la începutul secolului al XX-lea, mai ales în perioada războaielor balcanice şi apoi a celui mondial, gimnaziul trece prin câteva perioade mai grele, însă datorita administraţiei locale şi contribuţiei locuitorilor oraşului, faima gimnaziului a continuat să crească. Gimnaziul îşi sărbătoreşte în fiecare an patronul la 28 noiembrie în amintirea căderii Plevnei. În 1905 a fost numit profesor scriitorul Nicolae Dunăreanu care a organizat numeroase şezători literare la care au participat Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Ştefan Octavian Iosif, Nicolae Iorga s.a… În perioada la care ne-am referit, localul şcolii s-a schimbat de mai multe ori, spaţiile fiind necorespunzătoare. În perioada de începuturi a urmat acest gimnaziu Dimitrie Teleor, publicist, scriitor, folclorist, spirit scânteietor, prieten al marelui I. L. Caragiale. La sfârşitul secolului trecut, alţi scriitori teleormăneni şi-au făcut studiile aici – Ion Chiru Nanov.

Mai târziu s-au format pe băncile acestui liceu Marin Radu Mocanu (scriitor şi cercetator ştiinţific), Elizeu Simulescu (artist liric), Nicolae Simulescu (bariton – Teatrul de Opereta din Bucureşti), Nicolae Buruiana (conferenţiar universitar – Universitatea Bucureşti), Vladulescu Constantin (conferenţiar – Limba Franceza), Erica Stoenescu (campioana la atletism – acum om de afaceri în S.U.A.), Scarlat Mircea (critic literar), Ştefan Mitroi (scriitor şi publicist). Elevii acestui liceu au avut întotdeauna o foarte bună pregătire demonstrată cu ocazia olimpiadelor şi mai ales la concursurile de admitere în învatamântul universitar.

După o perioada dramatică, de care au avut parte toate şcolile din ţară, s-a produs un proces de deschidere spre adevăratul învatamânt. S-au format clase speciale de fizica şi de chimie, iar elevii au pătruns în număr foarte mare în învatamântul superior. Datorita afluenţei de elevi şi a spaţiului redus, în 1966 mai multe clase au fost transferate într-un local nou, pe strada Viitorului, liceul respectiv devenind Liceul Teoretic numărul 3, iar al nostru Liceul Teoretic numărul 1 „Alexandru Ioan Cuza”.

Cu timpul, cele două licee au devenit independente, liceul preferat fiind, în continuare, liceul de tradiţie - „Alexandru Ioan Cuza”. Jocurile politice au făcut ca în 1974 Liceul numărul 1 „Alexandru Ioan Cuza” sa fie transformat în liceu industrial. Chiar în aceşti ani ai „industrializării” forţate, aici au învăţat elevi care au devenit apoi ingineri, profesori de matematică, fizică, chimie, chiar de ştiinţe umaniste. Permanent acest liceu, cu toate schimbările, a avut un nucleu de profesori prin care s-a păstrat şi s-a sporit prestigiul, menţinându-se tradiţiile valoroase. În 1990, cu acordul consiliului profesoral, s-au făcut demersurile necesare la Ministerul Învatamântului şi liceul şi-a recăpătat profilul teoretic redobândidu-şi numele primit în 1959, adică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. În aceasta situaţie, celalalt liceu a preluat numele de Liceul Teoretic „Alexandru Dimitrie Ghica”. Datorita prestaţiei deosebite a corpului profesoral, în ultimii ani prestigiul liceului a sporit, fapt dovedit şi de solicitările ma Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza"

După numai doi ani de la înființarea orașului Alexandria, în 1836, se înființează prima școală. Primul învățător a fost preotul Tudorache, ajutat de logofătul Paraschiva. Cu timpul, în oraş au mai apărut şi alte şcoli, dar „Şcoala lui Tudorache” a stat la baza gimnaziului şi apoi a liceului care vor purta numele ctitorului Alexandriei.

Din perioada de început a şcolii amintim numele lui Hrista Zlatie Mihail, bulgar de origine, făcuse studii strălucite la Atena şi conduce cu profesionalism şcoala din Alexandria între 1855-1876, aceasta având cam 6 clase, deci era aproape gimnaziu. Dar gimnaziu, cu adevărat, devine în 1873, cu denumirea „Gimnaziul Clasic Alexandru Ghica”.

O perioadă importantă în istoria gimnaziului a constituit-o cea în care a funcţionat ca director şi profesor prozatorul Calistrat Hogaş. Acesta a condus şcoala între anii 1886 şi 1891. Scriitorul s-a preocupat de aducerea unor profesori bine pregătiţi şi, prin exigenţa manifestată, a sporit prestigiul gimnaziului făcându-l foarte solicitat în judeţ.

Dar la începutul secolului al XX-lea, mai ales în perioada războaielor balcanice şi apoi a celui mondial, gimnaziul trece prin câteva perioade mai grele, însă datorita administraţiei locale şi contribuţiei locuitorilor oraşului, faima gimnaziului a continuat să crească. Gimnaziul îşi sărbătoreşte în fiecare an patronul la 28 noiembrie în amintirea căderii Plevnei. În 1905 a fost numit profesor scriitorul Nicolae Dunăreanu care a organizat numeroase şezători literare la care au participat Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Ştefan Octavian Iosif, Nicolae Iorga s.a… În perioada la care ne-am referit, localul şcolii s-a schimbat de mai multe ori, spaţiile fiind necorespunzătoare.

În perioada de începuturi a urmat acest gimnaziu Dimitrie Teleor, publicist, scriitor, folclorist, spirit scânteietor, prieten al marelui I. L. Caragiale. La sfârşitul secolului trecut, alţi scriitori teleormăneni şi-au făcut studiile aici – Ion Chiru Nanov. Mai târziu s-au format pe băncile acestui liceu Marin Radu Mocanu (scriitor şi cercetator ştiinţific), Elizeu Simulescu (artist liric), Nicolae Simulescu (bariton – Teatrul de Opereta din Bucureşti), Nicolae Buruiana (conferenţiar universitar – Universitatea Bucureşti), Vladulescu Constantin (conferenţiar – Limba Franceza), Erica Stoenescu (campioana la atletism – acum om de afaceri în S.U.A.), Scarlat Mircea (critic literar), Ştefan Mitroi (scriitor şi publicist). Elevii acestui liceu au avut întotdeauna o foarte bună pregătire demonstrată cu ocazia olimpiadelor şi mai ales la concursurile de admitere în învatamântul universitar.

După o perioada dramatică, de care au avut parte toate şcolile din ţară, s-a produs un proces de deschidere spre adevăratul învatamânt. S-au format clase speciale de fizica şi de chimie, iar elevii au pătruns în număr foarte mare în învatamântul superior. Datorita afluenţei de elevi şi a spaţiului redus, în 1966 mai multe clase au fost transferate într-un local nou, pe strada Viitorului, liceul respectiv devenind Liceul Teoretic numărul 3, iar al nostru Liceul Teoretic numărul 1 „Alexandru Ioan Cuza”. Cu timpul, cele două licee au devenit independente, liceul preferat fiind, în continuare, liceul de tradiţie - „Alexandru Ioan Cuza”. Jocurile politice au făcut ca în 1974 Liceul numărul 1 „Alexandru Ioan Cuza” sa fie transformat în liceu industrial. Chiar în aceşti ani ai „industrializării” forţate, aici au învăţat elevi care au devenit apoi ingineri, profesori de matematică, fizică, chimie, chiar de ştiinţe umaniste.

Permanent acest liceu, cu toate schimbările, a avut un nucleu de profesori prin care s-a păstrat şi s-a sporit prestigiul, menţinându-se tradiţiile valoroase. În 1990, cu acordul consiliului profesoral, s-au făcut demersurile necesare la Ministerul Învatamântului şi liceul şi-a recăpătat profilul teoretic redobândidu-şi numele primit în 1959, adică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. În aceasta situaţie, celalalt liceu a preluat numele de Liceul Teoretic „Alexandru Dimitrie Ghica”. Datorita prestaţiei deosebite a corpului profesoral, în ultimii ani prestigiul liceului a sporit, fapt dovedit şi de solicităr ri din ultimii ani.