BACALAUREAT

Calendarul simulărilor pentru BAC 2022:


• 28 martie 2022 – Simulare proba E a) – Limba și literatura română;

• 29 martie 2022 – Simulare proba E c) – Matematică sau Istorie;

• 30 martie 2022 – Simulare proba E d) – Disciplina la alegere a profilului și specializării;

• 31 martie 2022 – Simulare proba E b) – Limba și literatura maternă;

• 14 aprilie – Afișarea rezultatelor (se comunică elevilor).

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie 2022

· 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

· 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

· 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

· 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

· 9 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D

· 13 – 15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

· 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

· 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

· 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

· 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

· 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

· 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

· 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale