Erasmus+

Anunț selecție job shadowing.pdf
Anunț selecție anul 3 -prof insoțitori (1).pdf
ANEXE profesor însoțitor_an 3.pdf
ANEXE JOB SHADOWING.pdf

NOU-30.06.2023. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria este beneficiarul unui nou proiect de mobilitate Erasmus +, finanțat de Comisia Europeana  in valoare de 32487 de euro, Mobilități în domeniul Educației Școlare- cod Acțiune KA121 -SCH, pentru  organizații care dețin acreditare.

rezultate finale _selecție mobilitati Savona.pdf
Anunț selecție anul 2 -prof insoțitori.pdf
ANUNT.pdf
anexe anut _elevi.pdf
Anunț selecție anul 2, apel nr.3.pdf
ANEXE ANUL 2.pdf
Anunț selecție anul 2.pdf
ANEXE ANUL 2 (2).pdf

30.09.2022 REZULTATE SELECȚIE MOBILITĂȚI-ELEVI PROIECT ERASMUS +PROIECT ERASMUS +2022-1-RO01-KA121-SCH-000053554  

ERATĂ: La rezultatele candidaților pentru mobilitățile prin programul Erasmus + s-a produs o eroare de redactare a rezultatelor la clasa a IX-a, fiind inversate punctajele la proba de interviu ale candidaților E1-22 si E1-23. A se urmări  calculul rezultatului final! Prin urmare se va citi pentru  E1-22: 30 p la proba de interviu, iar pentru  E1-23: 27,45 p. Rezultatul final este același!

rezultate finale _selecție_anul 2_11 (1).pdf
rezultate finale _selecție_anul 2 _9.pdf
rezultate finale _selecție_anul 2 _10.pdf
rezultate finale _selecție_anul 2_11.pdf
rezultate selectie.docx
rezultate selectie.pdf

Anunț important 20.09.2022- Toate candidaturile depuse  de profesori pentru 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053554 au fost declarate eligibile

Având în vedere faptul ca au fost foarte multe de făcut în această perioadă se  prelungește termenul de depunere a dosarelor   pentru mobilități profesori pana luni 19.09. 2022,  iar  toate celelalte termene se decaleaza.

Rezultatele selecției cadrelor didactice care vor însoți elevii participanți la mobilitățile din cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, implementat în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023 cu numărul de referință european 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053554

Rezultate selectie Erasmus-profesori insoțitori.pdf
ANEXE ANUL 2 -elevi.pdf
ANUNT SELECTIE elevi.pdf
ANEXE ANUL 2 - prof insoțitori.pdf
ANEXE ANUL 2.pdf
Anunț selecție anul 2 -prof insoțitori (4).pdf
Anunț selecție anul 2.pdf

Comunicat de presă

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria continuă mobilitățile facilitate prin programele europene

În cadrul proiectului Erasmus+, cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, finanțat de Comisia europeană, în perioada 20-26 august, 6 cadre didactice de la arii curriculare – Limbă și comunicare și Tehnologii, - vor participa la cursul ,, Vitamin C boosts education!– coaching, the non-formal education method to bring out the best from your learners’, ce va avea loc în Caldas Da Rainha, Portugalia, curs furnizat de partenerul nostru, Asociația Edu2Grow.

Tematica este de actualitate: tehnici inovative de abordare a procesului didactic, în special în domeniul Consilierii și orientării, dar și al disciplinei predate, care au menirea de a corela dinamica societății  cu nevoile sitemului de învățământ și de a răspunde într-o măsură cât mai mare așteptărilor noilor generații de elevi.

Programul celor șase zile de curs va cuprinde atât activități de învățare, cât și exerciții, dezbateri și activități interculturale, desfășurate atât în sala de curs, cât și în aer liber, explorarea spațiului socio-cultural, interacțiunea cu cadre didactice din alte tări și din țara noastră, care se va concretiza într-un veritabil  schimb de opinii  benefic relaționării cu beneficiarul direct al procesului instructiv-educativ, elevul.

 

 

Echipa de implementare a Colegiului Alexandru Ioan Cuza Alexandria

 

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

 

 

 

 


Comunicat de presă

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria continuă mobilitățile facilitate prin programele europene

În cadrul proiectului Erasmus+, cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, finanțat de Comisia europeană, în perioada 12- 20 iulie, 5 cadre didactice de la arii curriculare - Om și societate, Tehnologii, Matematică și Științe, Educație fizică și sport- vor participa la cursul  „Make technology your friend! Using ICT to engage students in the modern classroom”, ce va avea loc la Malaga, Spania, curs furnizat de partenerul nostru, Asociația Edu2Grow.

Principalul obiectiv este diversificarea strategiilor didactice/ a metodelor de predare, prin valorificarea instrumentelor digitale, astfel încât orele de curs să devină mai atractive pentru elevi, beneficiarii actului de învățământ. Tematică este de actualitate: dezvoltarea competențelor digitale și de comunicare în mediul online, oferind prilejul abordării unor strategii inovative de instruire, care au menirea de a schimba paradimga educațională tradițională cu una modernă și flexibilă.

În urma participării la acest curs, profesorii vor avea ocazia să-și îmbunătățească competențele TIC privind aplicarea tehnologiei în diferite medii educaționale pentru a crește motivația elevilor; să facă schimb de bune practici și să transfere cunoștințe și metode între diferite zone culturale și diferite vârste ale cursanților; să dezvolte instrumente (un joc digital, un portofoliu electronic, povești digitale) despre modalități de aplicare a tehnologiei în educație pentru diferite grupe de vârstă; să utilizeze instrumente de social media web.

 

 

Echipa de implementare a Colegiului Alexandru Ioan Cuza Alexandria

 

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.☼𝗡𝗢𝗨!!! Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza este beneficiarul unui nou proiect de mobilitate  Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, organizații acreditate Cod Acțiune: KA121 SCH, în valoare de 61020 de  euro. 

Anunț important

În urma apelului de selecție pentru pentru Cursul de formare Erasmus + ”Make technology your friend! Using ICT to engage students in the modern classroom”, ce va avea loc la Malaga, Spania, în perioada  12 iulie - 20 iulie 2022 a fost depus un dosar de candidatură, care a fost declarat eligibil.


Anunț selecție KA1-etapa 2 -2022 de afisat.docx
ANEXE _Erasmus+_10955_2022 -ETAPA 2.docx

În atenția cadrelor cadrelor didactice  candidate pentru mobilitățile din cadrul 

proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021, proiect implementat în perioada 01.09.2021 – 31.11.2022, cu numărul de referință european  2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955. 

În atenția cadrelor didactice candidate pentru mobilitățile din cadrul  proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021, proiect implementat în perioada 01.09.2021 – 31.11.2022, cu numărul de referință european  2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, postăm rezultatele etapei de evaluare a dosarelor de candidatură.În atenția elevilor candidați pentru mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus + cu numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune KA121, Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus +, postăm rezultatele finale ale selecției. 

În atenția elevilor candidați pentru mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus + cu numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune KA121, Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus +, postăm rezultatele etapei de  evaluare a dosarelor de candidatură.KA229- STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION

-Anunț selecție KA1_10955.docx
-ANEXE _Erasmus+_10955.docx

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria  este beneficiarul unui proiect de parteneriat strategic KA229- STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION,  finanţat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020,  coordonat de Istituto Comprensivo Statale Ignazzio Buttita, Bagheria(Italia), cu numărul de referință european 2018-1-IT02-KA229-048384_4 .

Alte instituții partenere în proiect sunt: St. St. Cyril and Metodius’’ Comprehensive School Velingrad (Bulgaria ), Szkola Podstawowa nr.1 im Stanislawa Staszica w Chodziezy (Polonia), School / Institute/Educational Centre- General education,  Adana (Turcia).  

Obiectivele proiectului: 

Ideea centrală a proiectului este aceea de diversitate în toate aspectele ei. 

         În perioada 29 martie 2021 - 31 martie 2021 a avut loc cea de-a treia  întâlnire transnațională -short -therm exchange of  groups  of pupils (LTTA), de data aceasta  în mediul virtual, având în vedere  contextul actual epidemiologic. Întâlnirea a fost găzduită de echipa Poloniei,  având ca temă principală – Say no to bullying! ( Spune nu bullying -ului!) și a reunit participanți din toate țările implicate în proiect. Echipa Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza a fost formată din 6 elevi și 2 profesori.

Pe  parcursul celor trei zile de mobilitate virtuală  în workshop-uri au fost dezbătute diverse subiecte precum: respect reciproc, toleranță, cyberbullying, exemple/ sfaturi despre cum să faci față unui agresor. Colegiul National Alexandru Ioan Cuza implementează proiectul de mobilitate KA1 - FACE-ON, Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare. In perioada 11.07.2021-17.07.2021 s a desfășurat în Malaga, Spania primul flux. Astfel șase cadre didactice au participat la cursul de formare,, Flipped classroom for learning and development''. Va împărtășim prin intermediul acestui clip video o parte din  experienta noastra Erasmus+ 

NOU! Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza este beneficiarul unui nou proiect de mobilitate  Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, organizații acreditate Cod Acțiune: KA121 SCH, în valoare de 52310 euro. 

În perioada 20-26 august se desfășoară in Caldas da Raihna, Portugalia

 cel de al treilea flux de mobilitate în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, - Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare - FACE-ON  2020-1-RO01-KA101-079696.

Cursul Harmony and learning- Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early school leaving, furnizat de Edu2Grow Association, va oferi participanților familiarizarea cu un concept nou - coaching.


Vitamin C boosts education!- coaching the non-formal education method to bring out the best from your learners

Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" Alexandria este beneficiarul proiectului Erasmus+ " Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare- FACE-ON"- 2020-1-RO 01-KA 101-079696, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2020, proiect implementat în perioada 01.10.2020-31.03.2022. Obiectivele acestuia sunt următoarele: ameliorarea capacității de a dezvolta un management performant; noi abordări curriculare; promovarea dimensiunii europene.

Astfel, în perioada 10-18.07.2021, 6 cadre didactice selecționate în cadrul acestui proiect au participat la cursurile de formare " Vitamin C boosts education!- coaching the non-formal education method to bring out the best from your learners". Acesta s-a desfășurat la Malaga (Spania) și a fost furnizat de Asociația Edu2Grow (Portugalia).

Competențele dobândite și experiențele împărtășite reprezintă o motivație puternică pentru a participa la noi cursuri de formare.


+model_contestatie.pdf

În perioada 29.06.2021-3.07.2021, 12 elevi ai Colegiului Alexandru Ioan Cuza Alexandria, însoțiți de 4 profesori participă la  short - term exchange of groups of pupils  in Bagheria, Italia, în cadrul proiectului Erasmus +,, Stop violence and discrimination''. 

Tema  schimbului de experienta  este echitatea. Proiectul își propune  să găsească noi soluții pentru combaterea  violenței și discriminării. La întâlnire participă elevi și profesori din România, Italia, Polonia și Bulgaria. 

Gazda acestui schimb de experienta este Istituto Comprensivo Statale Ignazio Buttitta, Bagheria!

Rezultate -Erasmus+ITALIA.pdf

In atenția absolvenților clasei a VIII-a

 interesați de admiterea în clasa a IX-a, Matematică – Informatică, bilingv, limba engleză: proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă constă în recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba engleză sau a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, astfel:

• Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba engleză

• Candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc şi echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru care au obţinut distincţia, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) şi (6) din Ordinul M.E.C. nr. 5457/2020, cu modificările ulterioare

Anexăm extrase din Ghidul Admiterii, care poate fi consultat aici http://www.isjtr.ro/.../admit.../2021/GHID_ADMITERE_2021.pdf


+ANUNT SELECTIE K229 + anexe.pdf
Rezultate finale, dupa proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză.pdf
selectie.pdf

Erasmus +  „Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare -FACE-ON’’ - 2020-1-RO01-KA101-079696, 

Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, 

finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2020, 

proiect implementat în perioada 01.10.2020 – 31.03.2022. 

Selecție cadre didactice pentru cursuri de formare continuă  

ANUNȚ 

         În urma parcurgerii etapei de verificare a eligibilității administrative a candidaturilor pentru participarea la proiectul „Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare -FACE-ON’’ - 2020-1-RO01-KA101-079696, Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2020, Comisia de evaluare, întrunită în data de 18.12.2020 a stabilit următoarele:

-        au  fost depuse 12 candidaturi

-        în urmă verificării dosarelor, toate candidaturile au fost declarate eligibile.

Comisia de evaluare

proiect Erasmus+E
Anunt Selectie.pdf
Anexe.pdf
rezultate interviu Erasmus -
programare interviu Erasmus.docx
ANUNT 2_SELECTIE K229 -

SELECȚIE MOBILITĂȚI ELEVI PROIECT  ERASMUS+ - STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION

Descărcați anexele de  înscriere 

ANUNT SELECTIE K229

CNAIC Euroscola 2018 - EU4RGrowth se simte plin(ă) de recunoştinţă la Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Alexandria

Evenimentul de lansare oficială a campaniei de informare, conștientizare și promovare a proiectului Calificas s-a încheiat, dar activitatea noastră continua! Ne așteaptă noi provocări ! Ramaneti alături de noi! Mulțumim pentru susținere! Prezenta dumneavoastră ne-a onorat și ne-a motivat! #EuroscolaRO2018 Romfra Alexandria Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Alexandria


2-SELECȚIE MOBILITĂȚI ELEVI PROIECT  ERASMUS+ - STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION

Descărcați anexele de  înscriere