Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016)

Post date: Jun 15, 2016 6:11:15 PM

nou Poze Euroscola

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016)

,,Criza Refugiaților într-o Europă a valorilor’’-

I4REVE –Identitate pentru refugiați într-o Europă a valorii și echilibrului

Numele instituței: Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Alexandria, județul Teleorman

Perioada de implementare: 19 mai 2016 – 8 octombrie 2016

Grup țintă: elevii Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Alexandria, ai altor licee partenere, profesori, părinți, instituţii partenere, comunitatea locală

Tinerii Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Alexandria sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că trăiesc într-o Europă liberă și unită, care le oferă, pe lângă apărarea drepturilor cetățenilor și a valorilor comune, diversitate culturală.

Frontierele deschise ale Europei au permis oamenilor s㬬-și îndeplinească visuri crezute cândva irealizabile. Uniunea europeană deschisă tuturor, întemeiată pe valori se confruntă acum cu o problemă profundă, cea a refugiaților.

Scopul proiectului nostru este acela de a-i familiariza pe elevi cu această problemă, de a discuta și a găsi soluții, de a trăi, chiar și la modul ireal experiența de ,, refugiat’’, de a asigura deschiderea orizontului existenţial și dimensiunea europeană a educaţiei, de a conduce la dezvoltarea unei perspective complexe asupra acestui fenomen, de la identificarea cauzelor până la soluţii viabile de implementare a unor remedii macro-structurale, fiind o ocazie de a trăi plurilingvismul şi diversitatea sub acolada unor idealuri și aspiraţii comune.

Obiectivele proiectului:

• familiarizarea tinerilor cu importanţa și rolul Instituţiilor Europene;

• o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;

• creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;

• dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;

• dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;

• realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete) care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată;

• exersarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbă străină;

• iniţierea în tehnicile media;

• depăşirea barierelor lingvistice;

Pentru a respecta principiul egalității de șanse Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza” a realizat o selecție a grupului de elevi care vor participa în activitățile asociate competiției Euroscola. Astfel, elevii din clasele a IX-a –a XI-a au fost invitați să se înscrie în competitia de selecție prin depunerea unei scrisori de intenție. A fost realizat apoi interviul de selecție a candidaților. Ponderea celor două etape de selecție a fost egală. Rezultatele au fost transmise tuturor printr-un sms.