Erasmus+

În atenția cadrelor cadrelor didactice candidate pentru mobilitățile din cadrul

proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021, proiect implementat în perioada 01.09.2021 – 31.11.2022, cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955.

În atenția cadrelor didactice candidate pentru mobilitățile din cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021, proiect implementat în perioada 01.09.2021 – 31.11.2022, cu numărul de referință european 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, postăm rezultatele etapei de evaluare a dosarelor de candidatură.În atenția elevilor candidați pentru mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus + cu numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune KA121, Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus +, postăm rezultatele finale ale selecției.

În atenția elevilor candidați pentru mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus + cu numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010955, proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune KA121, Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus +, postăm rezultatele etapei de evaluare a dosarelor de candidatură.KA229- STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION

-Anunț selecție KA1_10955.docx
-ANEXE _Erasmus+_10955.docx

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria este beneficiarul unui proiect de parteneriat strategic KA229- STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION, finanţat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020, coordonat de Istituto Comprensivo Statale Ignazzio Buttita, Bagheria(Italia), cu numărul de referință european 2018-1-IT02-KA229-048384_4 .

Alte instituții partenere în proiect sunt: St. St. Cyril and Metodius’’ Comprehensive School Velingrad (Bulgaria ), Szkola Podstawowa nr.1 im Stanislawa Staszica w Chodziezy (Polonia), School / Institute/Educational Centre- General education, Adana (Turcia).

Obiectivele proiectului:

  • oferirea de idei/soluții profesorilor despre cum să combată violența, discriminarea și bullying-ul în școală;

  • realizarea unei strategii eficiente pentru prevenirea violenței;

  • promovarea unei „culturi” /atitudini a toleranței, respectului și a compasiunii;

  • facilitarea integrării sociale a elevilor din grupuri vulnerabile;

  • acordarea unei atenții sporite comunicării dintre elevi și mai ales abilităților lor interculturale;

  • crearea unui context potrivit pentru elevi, astfel încât ei să învețe unii de la alții;

  • stimularea creativității și exprimării libere.

Ideea centrală a proiectului este aceea de diversitate în toate aspectele ei.

În perioada 29 martie 2021 - 31 martie 2021 a avut loc cea de-a treia întâlnire transnațională -short -therm exchange of groups of pupils (LTTA), de data aceasta în mediul virtual, având în vedere contextul actual epidemiologic. Întâlnirea a fost găzduită de echipa Poloniei, având ca temă principală – Say no to bullying! ( Spune nu bullying -ului!) și a reunit participanți din toate țările implicate în proiect. Echipa Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza a fost formată din 6 elevi și 2 profesori.

Pe parcursul celor trei zile de mobilitate virtuală în workshop-uri au fost dezbătute diverse subiecte precum: respect reciproc, toleranță, cyberbullying, exemple/ sfaturi despre cum să faci față unui agresor.Colegiul National Alexandru Ioan Cuza implementează proiectul de mobilitate KA1 - FACE-ON, Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare. In perioada 11.07.2021-17.07.2021 s a desfășurat în Malaga, Spania primul flux. Astfel șase cadre didactice au participat la cursul de formare,, Flipped classroom for learning and development''. Va împărtășim prin intermediul acestui clip video o parte din experienta noastra Erasmus+

NOU! Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza este beneficiarul unui nou proiect de mobilitate Erasmus+ în domeniul Educației Școlare, organizații acreditate Cod Acțiune: KA121 SCH, în valoare de 52310 euro.


În perioada 20-26 august se desfășoară in Caldas da Raihna, Portugalia

cel de al treilea flux de mobilitate în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, - Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare - FACE-ON 2020-1-RO01-KA101-079696.

Cursul Harmony and learning- Promoting harmony through class management and mediation techniques to reduce early school leaving, furnizat de Edu2Grow Association, va oferi participanților familiarizarea cu un concept nou - coaching.


Vitamin C boosts education!- coaching the non-formal education method to bring out the best from your learners

Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" Alexandria este beneficiarul proiectului Erasmus+ " Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare- FACE-ON"- 2020-1-RO 01-KA 101-079696, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2020, proiect implementat în perioada 01.10.2020-31.03.2022. Obiectivele acestuia sunt următoarele: ameliorarea capacității de a dezvolta un management performant; noi abordări curriculare; promovarea dimensiunii europene.

Astfel, în perioada 10-18.07.2021, 6 cadre didactice selecționate în cadrul acestui proiect au participat la cursurile de formare " Vitamin C boosts education!- coaching the non-formal education method to bring out the best from your learners". Acesta s-a desfășurat la Malaga (Spania) și a fost furnizat de Asociația Edu2Grow (Portugalia).

Competențele dobândite și experiențele împărtășite reprezintă o motivație puternică pentru a participa la noi cursuri de formare.


+model_contestatie.pdf

În perioada 29.06.2021-3.07.2021, 12 elevi ai Colegiului Alexandru Ioan Cuza Alexandria, însoțiți de 4 profesori participă la short - term exchange of groups of pupils in Bagheria, Italia, în cadrul proiectului Erasmus +,, Stop violence and discrimination''.

Tema schimbului de experienta este echitatea. Proiectul își propune să găsească noi soluții pentru combaterea violenței și discriminării. La întâlnire participă elevi și profesori din România, Italia, Polonia și Bulgaria.

Gazda acestui schimb de experienta este Istituto Comprensivo Statale Ignazio Buttitta, Bagheria!

Rezultate -Erasmus+ITALIA.pdf

In atenția absolvenților clasei a VIII-a

interesați de admiterea în clasa a IX-a, Matematică – Informatică, bilingv, limba engleză: proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă constă în recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba engleză sau a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, astfel:

• Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba engleză

• Candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc şi echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru care au obţinut distincţia, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4), (5) şi (6) din Ordinul M.E.C. nr. 5457/2020, cu modificările ulterioare

Anexăm extrase din Ghidul Admiterii, care poate fi consultat aici http://www.isjtr.ro/.../admit.../2021/GHID_ADMITERE_2021.pdf


+ANUNT SELECTIE K229 + anexe.pdf
Rezultate finale, dupa proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză.pdf
selectie.pdf

Erasmus + „Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare -FACE-ON’’ - 2020-1-RO01-KA101-079696,

Acțiunea cheie 1 – Educație școlară,

finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2020,

proiect implementat în perioada 01.10.2020 – 31.03.2022.

Selecție cadre didactice pentru cursuri de formare continuă

ANUNȚ

În urma parcurgerii etapei de verificare a eligibilității administrative a candidaturilor pentru participarea la proiectul „Formarea abilităților de cunoaștere și educare a profesorilor prin oportunități noi de învățare -FACE-ON’’ - 2020-1-RO01-KA101-079696, Acțiunea cheie 1 – Educație școlară, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2020, Comisia de evaluare, întrunită în data de 18.12.2020 a stabilit următoarele:

- au fost depuse 12 candidaturi

- în urmă verificării dosarelor, toate candidaturile au fost declarate eligibile.

Comisia de evaluare

proiect Erasmus+E
Anunt Selectie.pdf
Anexe.pdf
rezultate interviu Erasmus -
programare interviu Erasmus.docx
ANUNT 2_SELECTIE K229 -

SELECȚIE MOBILITĂȚI ELEVI PROIECT ERASMUS+ - STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION

Descărcați anexele de înscriere

ANUNT SELECTIE K229

CNAIC Euroscola 2018 - EU4RGrowth se simte plin(ă) de recunoştinţă la Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Alexandria

Evenimentul de lansare oficială a campaniei de informare, conștientizare și promovare a proiectului Calificas s-a încheiat, dar activitatea noastră continua! Ne așteaptă noi provocări ! Ramaneti alături de noi! Mulțumim pentru susținere! Prezenta dumneavoastră ne-a onorat și ne-a motivat! #EuroscolaRO2018 Romfra Alexandria Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Alexandria


2-SELECȚIE MOBILITĂȚI ELEVI PROIECT ERASMUS+ - STOP VIOLENCE AND DISCRIMINATION

Descărcați anexele de înscriere